گوشت هم ارز مرجع و هم مبادله‌ای می‌گیرد
حبــــــــاب قیمت مــــرغ تـرکیـــــد
صنعت مرغ کشور با تولید لاین بومی بی‌نیاز از واردات می‌شود
فرصت دوباره مجلس به خلیلیان برای حل مشکلات چایکاران
تعاونی‌های روستایی نیازمند مساعدت هستند، نه تعطیلی
تکلیف وزارت کشاورزی در واردات مشخص شد
ماموریت کمیسیون کشاورزی برای تعیین میزان وام به غیر کشاورزان
تخصیص 20 میلیارد تومان کمک فنی اعتباری برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی
سه سؤال ملی از خلیلیان اعلام وصول شد
ایران در گرجستان کشاورزی می‌کند
سرانه مصرف سم در ایران یک‌سوم دنیا است