این شیوه می تواند آب مورد نیاز کشاورزی راکاهش دهد و از جنگ های آبی آینده جلوگیری نماید
بنا بر اطلاعیه رسمی 8 سپتامبر آزمایشگاه های ملی ساندیا متعلق به وزارت انرژی در نیو مکزیکو، شیوه ای که برای پرورش علوفه دام ها از یک صدم آب شیرین مورد نیاز در شرایط عادی استفاده می نماید، ممکن است آب بیشتری را برای استفاده های انسانی، مسکونی و صنعتی باقی بگذارد.

ادامه مطلب