کاهش 50 درصدی هزینه های تولید با مصرف کودهای بیولوژیک
۶ چالش مهم در بخش کشاورزی
پرداخت فوری پول گندم‌کاران عملی شد‏
بودجه سازمان حفظ نباتات دو برابر می شود‏
بخش کشاورزی نیازمند اصلاح سیاست های پولی و ارزی است‏
پاسخ وزیر نمایندگان مجلس را قانع نکرد‏
واردات تراکتورهای دست دوم آزاد شد‏
قیمت بعضی از نهاده ها بیش از 100درصد تغییر داشته اند‏
سوال از وزیر کشاورزی به صحن علنی می‌رود
حذف تدریجی یارانه از نهاده‌های کشاورزی