دست‌های پنهان مانع اجرای طرح انتزاع‏
با افزایش 80 تومانی قیمت گندم، خرید تضمینی شتاب گرفت‏
تجهیز ۸۰۶ هزار هکتار اراضی به آبیاری نوین در دولت های نهم و دهم‏
جلوی واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی گرفته شود‏
دولت آینده فرصت آزمون و خطا در بخش کشاورزی ندارد ‏
دست دلالان در جیب کشاورزان‏
دولت به بهانه قاچاق، توزیع تراکتور بین کشاورزان را متوقف کرد‏
کشاورزی در دولت دهم نمره قبولی نمی‌گیرد
مجلس نمی‌گذارد خاک قاچاق شود‏
ناگفته‌های کاهش خرید دولتی گندم