در گلخانه معمولاً سیستم سرمایشی حساس تر و پرهزینه تر از سیستم گرمایشی است . باتوجه به اینکه در تابستان ‏دمای داخل گلخانه اغلب 13ـ10 درجه بالاتر از دمای بیرون گلخانه است . بنابراین بررسی مسائل مربوط به ‏سیستم سرمایشی حائز اهمیت می باشد.

ادامه مطلب