واردات ماشین‌آلات کشاورزی دست دوم به شرط سالم بودن آزاد شد‏
گام نخست برای خودکفایی گندم ؛ کاهش وابستگی به واردات‏
اولین تدبیر دولت یازدهم در بخش کشاورزی
کشاورز دیگر کورکورانه تصمیم نمی‌گیرد
جلوی سقوط آزاد کشاورزی را بگیرید
 مشکلات ناشی از کودها با تدوین 100 استاندارد هم حل نمی‌شود
کود، سم و بذر را نمی‌توان نسیه گرفت‏
مشکل بخش کشاورزی بودجه نه، تخصیص است‏
 پاکستان لغو صادرات گندم به ایران را تایید کرد‏
کمیته‌ ۵ نفره تولید گندم امسال را بررسی می‌کند
افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی، چرخ توسعه را تندتر می‌چرخاند
وزارت نفت، تأمین کود کشاورزان را در اولویت قرار دهد‏