وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشت گلخانه ای در کشور اشتغالزایی، افزایش صادرات و رونق اقتصادی را به همراه دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، 'صادق خلیلیان' روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای کشاورزی زرندیه در جمع خبرنگاران افزود: در برنامه پنجم توسعه باید بتوانیم کشت گلخانه ای را به 30 هزار هکتار افزایش دهیم.

اطلاعات بیشتر