الف- گلخانه گرم:
در این گلخانه که برای نگهداری و پرورش گیاهان گرمسیری به کار می‌رود، دما 18 تا 25 درجه سانتی‌گراد، و رطوبت ناشی از آبیاری گلدان‌ها مقداری بالاتر از محیط بیرون است.

ادامه مطلب