در دهه اخیر یکی از مباحث جهت ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی و بخصوص برای فارغ التحصیلان این بخش بحث گلخانه و تولیدات گلخانه ای بوده است. حتی فراتر از این دستورالعملهایی جهت دریافت تسهیلات مورد نیاز احداث واحدهای گلخانه ای صادر شده تا متقاضیان با سهولت بیشتری به تسهیلات فوق دست یابند. اما به جرات می توان اقرار نمود که تعداد کثیری از آنها بدون اطلاعات فنی و علمی در زمینه تولید محصولات گلخانه ای ومدیریت گلخانه اقدام به تاسیس این واحدها نمودند که نهایتا" در اندک زمانی دچار شکست و سرخوردگی شده و از ادامه کار منصرف گشته اند.

ادامه مطلب