افزایش آب شیرین با کشت هیدروپونیک

کشاورزی هیدروپونیک گلخانه ای می تواند باعث افزایش آب شیرین جهان شود .این شیوه می تواند آب مورد نیاز کشاورزی راکاهش دهد و از جنگ های آبی آینده جلوگیری نماید .

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 16 بازدید