قارچ صدفی و مشکلات تولید آن در ایران

ارزش غذایی قارچ صدفی و مشکلات تولید آن در ایران امروزه پرورش انواع قارچ های خوراکی با کسب اهمیت بسزا در دنیا، از پیشرفتهای قابل توجهی برخوردار است. قارچ های خوراکی گروهی از قارچ های کلاهدارند که فاقد کلروفیل بوده و برای تغذیه به مواد غذایی آماده و پرورده نیاز دارند.
/ 0 نظر / 11 بازدید