مبانی و مزایای تاسیس گلخانه

بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک با توسعه کشت گلخانه
امید شریفی
از آن جایی که ایران از جمله کشورهایی است که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، همواره با معضل کمبود آب مواجه بوده است و همچنین بحران خشکسالی در سال های اخیر، کشور را بیشتر از گذشته با این معضل درگیر نموده است.

ادامه مطلب

/ 1 نظر / 12 بازدید