چگونه گلخانه بسازیم

یک گلخانه، وسیله ای برای تغییر محیط اطراف گیاهان، جهت بهبود شرایط رشد فراهم می کند.  گلخانه ها در چند مورد قابل استفاده هستند. بعضی از گلخانه ها برای عملیات سالیانه مورد استفاده قرار می گیرند، در حالی که بعضی از آنها فقط برای پرورش گیاهان در فصل های بهار و پائیز ساخته می شوند.
در بعضی از شرایط آب وهوائی، برای پرورش تعدادی از گیاهان در تابستان (مانند گوجه فرنگی) که در شرایط بیرون قابل کشت نیستند، گلخانه مورد نیاز می باشد.
یکی از اولین تصمیماتی که باید اتخاذ شود، این است که گلخانه به صورت یک واحد جداگانه، در تماس با ساختمان های موجود و یا به صورت بخشی از ساختمان های جدید ساخته شود. گلخانه های متصل به هم معمولاً هزینه های ساخت و گرمایش کمتری داشته و دسترسی آسان تری دارند، اما گیاهان نور کمتری دریافت می کنند. گلخانه های متصل به هم باید رو به جنوب ساخته شوند. جهات غرب، شرق و شمال مطلوبیت کمتری دارند. خصوصیات ساختمان های موجود ممکن است انتخاب محل را برای گلخانه های متصل محدود کند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 19 بازدید