پست های ارسال شده در مهر سال 1392

چرا کشاورزی در اقتصاد ایران یک بخش درجه چندم است؟‏

دلالی محصولات کشاورزی حذف می‌شودنظام دلالی کشاورزی مدرن‌ترین سیستم ارباب و رعیتی را به‌وجود آورده استقوانین اجرانشده و ظرفیت‌های بر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید