پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

حشرات مفید توصیه شده علیه آفات گلخانه

1‏‎- ‎حشرات مفید توصیه شده علیه مگسهای سفید1-1‏‎- ‎زنبور پارازیتوئید‎ Eretmocerus mundus‎2-1‏‎- ‎زنبورهای پارازیتوئید‎ Eretmocerus mundus & Encarsia formosa3-1‏‎- ‎زنبور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید