راههای تهویه سقفها در گلخانه

روش اول :
روش سنتی است که ورقه های شفاف را در تمام طول لبه سقف به کمک لولا نصب میکنند . ورقه ها در سرتاسر طول گلخانه قابل باز شدن هستند. این ورقه ها معمولاً در هر دو طرف سقف تعبیه می شوند . صفحات تهویه کن با تعدادی دنده تخت باز و بسته میشوند که با چرخدنده هایی که روی محور سرتاسری در طول سقف قرار دارند ،‌درگیر می شوند. در بعضی از گلخانه ها محور چرخ دنده ها باید موتور برقی دو طرفه میگردد ولی در اکثر آنها با اهرم دستی گردانده می شود. مزیت وجود سیستم تهویه در هر دو طرف سقف این است که تهویه گلخانه صرفنظر از جهت وزش باد قابل انجام است . معمولاً دریچه های آن طرف از سقف را باز میکنند که در معرض وزش باد نیست .

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 10 بازدید