دستور العمل کشت خیار در گلخانه

الف : اطلاعات کلی :
زمان متوسط جوانه زدن بذر در خاک بشرط وضعیت مناسب خاک و درجه حرارت 25 الی 30 درجه سانتی گراد حدود 3 الی 4 روز می باشد .
در زمان گرم کشت بصورت مستقیم و در زمان سرد کشت جابجائی و با نشاء صورت می گیرد .
مقدار بذر مورد نیاز در هر 1000 متر مربع در کشت پائیزه ( مستقیم ) 1700 الی 2200 عدد با تراکم 7/1 الی 2/2 در متر مربع می باشد .

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 9 بازدید