روش کشت خیار در گلخانه

الف : اطلاعات کلی :
زمان متوسط جوانه زدن بذر در خاک بشرط وضعیت مناسب خاک و درجه حرارت 25 الی 30 درجه سانتی گراد حدود 3 الی 4 روز می باشد .
در زمان گرم کشت بصورت مستقیم و در زمان سرد کشت جابجائی و با نشاء صورت می گیرد .

ادامه مطلب

 

/ 0 نظر / 13 بازدید